Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Acquired thrombophilias as a cause of early pregnancy losses.
  • Author-Supplied Keywords:
   acquired thrombophilia
   antiphospholipid syndrome
   essential thrombocythemia
   miscarriage
   polycythemia vera
   antifosfolipidový syndróm
   esenciálna trombocytémia
   potrat
   pravá polycytémia
   získaná trombofília
   Language of Keywords: English; Czech
  • Abstract:
   Acquired thrombophilias are one of the causes of early miscarriages. The basis of these early pregnancy losses lies not in their thrombogenic potential, but in their ability to induce failure of implantation, placentation or embryonic development. Antiphospholipid syndrome is the most frequent acquired thrombophilia in pregnancy. Due to their pro-thrombotic potential, BCR/ABL negative myeloproliferative neoplasms, polycythemia vera and essential thrombocythemia, may be included in a wider group of acquired thrombophilic states. Their occurrence is rare in pregnancy, but it is relatively frequently associated with unfavourable outcomes of pregnancy and higher maternal complications. The authors offer a summary of basic knowledge relating to these nosological entities and an overview of literature regarding the relationship between acquired thrombophillic states and early pregnancy loss. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Získané trombofílie sú jednou z príčin potratov vo včasnom období gravidity. Podkladom týchto strát však nie je trombogénny potenciál získaných trombofílií, ale ich schopnosť negatívne vplývať na implantáciu, placentáciu či včasný vývoj embrya. Antifosfolipidový syndróm je najčastejšou získanou trombofíliou v gravidite. Pre svoj protrombotický potenciál do širšej skupiny získaných trombofilných stavov možno zaradiť aj BCR/ABL negatívne myeloproliferatívne neoplázie; pravú polycytémiu a esenciálnu trombocytémiu. Ich výskyt v tehotenstve je raritný, avšak relatívne často spojený s nepriaznivým výsledkom gravidity a zvýšeným výskytom maternálnych komplikácií. Autori prinášajú súhrn základných poznatkov o týchto patologických jednotkách a prehľad publikácií venujúcich sa ich vzťahu k včasným potratom. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes is the property of Czech Medical Association of JE Purkyne and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Považská Bystrica
   2Gendiagnostica Bratislava s.r.o., Laboratórium molekulárnej biológie
   3Klinika hematológie a transfuziológie SZU, LFUK a UNB Bratislava
   4II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava
  • ISSN:
   1213-5763
  • Accession Number:
   93283761
 • Citations
  • ABNT:
   SIMONIDESOVÁ, M. et al. Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát. Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 171–179, 2013. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761. Acesso em: 4 dez. 2020.
  • AMA:
   Simonidesová M, Šimko J, Martišová M, Holomáň K. Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát. Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes. 2013;19(3):171-179. Accessed December 4, 2020. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761
  • APA:
   Simonidesová, M., Šimko, J., Martišová, M., & Holomáň, K. (2013). Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát. Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes, 19(3), 171–179.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Simonidesová, M., J. Šimko, M. Martišová, and K. Holomáň. 2013. “Získané Trombofílie Ako Etiologické Činitele Včasných Tehotenských Strát.” Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes 19 (3): 171–79. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761.
  • Harvard:
   Simonidesová, M. et al. (2013) ‘Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát’, Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes, 19(3), pp. 171–179. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761 (Accessed: 4 December 2020).
  • Harvard: Australian:
   Simonidesová, M, Šimko, J, Martišová, M & Holomáň, K 2013, ‘Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát’, Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes, vol. 19, no. 3, pp. 171–179, viewed 4 December 2020, .
  • MLA:
   Simonidesová, M., et al. “Získané Trombofílie Ako Etiologické Činitele Včasných Tehotenských Strát.” Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes, vol. 19, no. 3, Sept. 2013, pp. 171–179. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Simonidesová, M., J. Šimko, M. Martišová, and K. Holomáň. “Získané Trombofílie Ako Etiologické Činitele Včasných Tehotenských Strát.” Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes 19, no. 3 (September 2013): 171–79. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761.
  • Vancouver/ICMJE:
   Simonidesová M, Šimko J, Martišová M, Holomáň K. Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát. Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes [Internet]. 2013 Sep [cited 2020 Dec 4];19(3):171–9. Available from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=93283761