Undertaking responsibility for insolvency. The persons responsible in the sense of art. 169 from law 85/2014 are not necessarily the legal representatives of the debtor. (English)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Author(s): DRĂGAN, Iacob-Constantin1,
  • Source:
    Acta Universitatis George Bacovia (Juridica); 2017, Vol. 6 Issue 1, p249-267, 31p
  • Additional Information
    • Alternate Title:
      Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență. Persoanele responsabile în accepțiunea art. 169 din Legea 85/2014 nu sunt în mod obligatoriu reprezentanții legali ai debitorului. (Romanian)