Search Results

Filter
 • 1-10 of  70 results for ""International business enterprises""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

WIEK JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ADAPTACJĘ EKSPATRIANTÓW W KORPORACJACH MIĘDZYNARODOWYCH.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2020, Vol. 64 Issue 11, p110-132. 23p.

Record details

×
Academic Journal

KORPORACJE TRANSNARODOWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ.

 • Source: Economics / Ekonomia. 2019, Vol. 21 Issue 1, p102-114. 13p.

Record details

×
Academic Journal

Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Czechach.

 • Source: International Business & Global Economy. 2016, Vol. 35 Issue 2, p392-406. 15p.

Record details

×
Academic Journal

Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych.

 • Source: International Business & Global Economy. 2016, Vol. 35 Issue 2, p379-391. 13p.

Record details

×
Academic Journal

Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych.

 • Source: International Business & Global Economy. 2016, Vol. 35 Issue 2, p271-283. 13p.

Record details

×
Academic Journal

ZJAWISKO WIELOKULTUROWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 359, p188-195. 8p.

Record details

×
Academic Journal

INNOWACJE W CRM JAKO DROGA DO ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI RELACJI.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p86-93. 8p.

Record details

×
Academic Journal

STOPIEŃ WIRTUALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW A ICH EFEKTYWNOŚĆ.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p78-85. 8p.

Record details

×
Academic Journal

MODEL PROCESOWY INNOWACJI: RAMY TEORETYCZNE.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 293, p67-77. 11p.

Record details

×
 • 1-10 of  70 results for ""International business enterprises""